Home > 2 %

Vážení priaznivci Svätojurskej dychovky,

Ak ste zamestnanec a nevykonávali ste v roku 2016 dobrovoľnícku činnosť, môžete poukázať 2% z dane. Ak ste však pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2016, máte možnosť venovať 3% z dane (požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce).

Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2017 o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby.

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane Nadácii POMOC DRUHÉMU spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Novinka od roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť nadácii, že ste jej Vy zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… nie však poukázaná suma).

Najneskôr do 30.4.2017 pošlite/doručte daňovému úradu v mieste bydliska všetky potrebné formuláre: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo zaplatenej dane a potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti.

Potrebné údaje a tlačivá:
•IČO: 31773362
•Právna forma: Občianske združenie
•Adresa: Horné predmestie 1, 90021 Svätý Jur

Vyhlásenie - formát Adobe Reader (PDF)
Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov vystavuje zamestnávateľ

Ďakujeme, vaša Svätojurská dychovka

Info z internetu: http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=22010